Вход за потребители

Регистрация | Забравена парола

Търсене

Вариант 104 - курсова работа по Управление на проекти

Публикувано на: 26 / 12 / 2009, admin

[Uij, Lij, Tij,] fij

Uij – горна граница на пропускателната способност

Lij – долна граница на пропускат. способност

Tпродължителност

f – търсената стойност на потока по дъгата

V = 9 – брой върхове в графа

Ограничения

1.

2. Vij < fij  Lij

3. fij ≥ 0

 

R = f12.T12+ f13.T13+ f24.T24 + f26.T26 + f34.T34 + f35.T35 + f46.T46 + f47.T47 + f48.T48 + f57.T57 + f68.T68 + f69.T69 + f78.T78 + f79.T79 + f89.T89 + f91.T91 max

 

 

Съответно ограничението на целевата функция е:

1. f91 – (f12 + f13) = 0

2. f12 – (f24 + f26) = 0

3. f13 – (f34 + f35) = 0

4. (f24 +  f34) - ( f45 + f47 + f48) = 0

5. f35 -  f57 = 0

6. (f26 +  f46) - ( f68 + f69) = 0

7. (f47 +  f57) - ( f78 + f79) = 0

8. ( f48 + f68 + f78) – f89 = 0

9. ( f69 + f79 + f89) – f91 = 0
Прегледай Цена: 60лв.

Модулна криминалистика - Разузнавателна защита на конституционния ред доц. Петър Христов ; асистент - Станислава Минева курсова работа по 1 от въпросите използване на поне 2 източника-цитати 6-7 стр. Учебника на доц. Петър Христов „Теория на разузн

Публикувано на: 17 / 08 / 2010, admin

Прегледай Цена: 27лв.

Справка за продажби на месни продукти на фирма : “Братя Генчеви“ ЕООД - курсова работа по Информатика

Публикувано на: 02 / 10 / 2011, admin

            Целта на настоящата курсова работа е :

 

ü     да се направи анализ на състоянието на търсенето на месни продукти на пазара, на фирма „Братя Генчеви“ ЕООД

 

ü     да се направи анализ на печалбите

 

За целта съм разработила различни таблици и графики в Access и Excel .

 

Използвала съм данни на фирма : “Братя Генчеви“ ЕООД. Фирмата е създадена в град  Плевен през 2003 г. Дейността на фирмата е произвеждане на месни продукти: кайма, салам, шунка, суджук и пушени деликатеси. Фирмата разполага  с цех, разположен  в село  Гулянци, както и с магазин в град Плевен.  

Курсовият проект е разработен с помощта на програмите Access  и  Excel.

            В програмата Access са разработени различни таблици и форми ,а именно:


Прегледай Цена: 12лв.

Таблици - можете да ги изтеглите от rar.format. Курсова работа по фитоценология Excel - съдържа 8 шийта - 8 бр. таблици описани по-долу - уникална изработка на таблиците - Уверете се сами

Публикувано на: 24 / 09 / 2010, admin

ФАКУЛТЕТ ПО ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФНА АРХИТЕКТУРА

 

Курсова работа по фитоценология

Excel - съдържа 8 шийта - 8 бр. таблици описани по-долу

- уникална изработка на таблиците - Уверете се сами.

 

Таблица 1. Биологичен и фенологичен спектър на растително съобщество от дендрариума на ЛТУ

 

Таблица № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флористичен състав и фитоценотична структура на

 горско растително съобщество

 

Таблица 11. Флорестично сходство между асоциациите

 

Таблица 10. Средно покритие и константност на асоциацията

 

Таблица               Средно покритие и константност на видовете от

горско растително съобщество от асоциацията

 

Таблица 4. Средно покритие и срещаемост на видовете в тревно растително съобщество от асоциацията

 

Таблица №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флористичен състав и фитоценотична структура на

горско растително съобщество

 

Таблица 3. Флорестичен състав и фитоценологична структура на

тревно растително съобщество в дендрариума на ЛТУ

 


Прегледай Цена: 13лв.

Икономически анализ на дейността на предприятието на основата на теорията за пазарното търсене и поведението на потребителите.

Публикувано на: 17 / 12 / 2010, profe

Курсова работа  по Икономика за мениджъри

Икономически анализ на дейността на предприятието на основата на теорията за пазарното търсене и поведението на потребителите.


 Целта ми е, да определя дали потребителите имат доверие повече на продуктите на Lavazza или предпочитат други производители и разпространители на кафе.

Важно е да се определи, дали рекламата оказва влияние върху доверието на клиентите за продуктите на Lavazza, впредвид факта, че рекламата е основният фактор който предизвиква доверие.

 Една от най-големите фирми за продажба на кафе в света, лидер в Италия със 48% пазарен дял, оперираща в 90 държави по целия свят, фирматаLavazza е създадена на 24март 1894 год.

Фирмата инвестира много в пазари като Индия, Бразилия, Латинска Америка, Източна Европа и по-специално Полша, България, Румъния и Република Чешка!Прегледай Цена: 10лв.

Курсова работа по Финансов одит

Публикувано на: 09 / 11 / 2011, profe
Цел и общи принципи на одита на финансови отчети. Цел на одита на финансовите отчети. Провеждане на одит на финансовите отчети. Обхват на одита на финансови отчети. Разумна степен на сигурност. Одиторски риск и същественост. Отговорност за финансовите отчети. Определяне на приемливостта на общата рамка за финансова отчетност.

Прегледай Цена: 20лв.

Антропогенни туристически ресурси на Франция

Публикувано на: 27 / 06 / 2011, tonichka89
Природногеографската среда на Франция и разнородното и стопанство, селищата, културните забележителности я правят една от най-интересните туристически страни в света. Никоя друга страна няма толкова благоприятни условия за морски туризъм, существуващ почти през цялата година и наред с това обширната територия на Франция включва част от най-високите и обширни планини в Европа-Алпите и Пиренеите, както и средни планини, живописни гори и езера, минерални извори, а френските градове и средновековни замъци са истински архитектурни и културни съкровищници не само за френския народ, но и за цялата европейска цивилизация. Няма друга европейска страна, която да притежава условия за толкова разнообразни форми на туристическо движение. Действително в това отношение французите биха могли да се нарекат най-облагодетелстваният народ в Европа . Целта и задачите на тази курсова работа са да събере, обобщи, анализира и представи информация и знания за антропогенни туристически ресурси на Република Франция.
Прегледай Цена: 15лв.

Анимационни продукти в България – добри практики

Публикувано на: 27 / 06 / 2011, tonichka89
Обект на изследване на настоящата курсова работа са туристическите предприятия, в които са разработени добри анимационни продукти. А именно те са: хотел „Иберостар Обзор бийч - Изгрев‛, „Одесос Парк хотел‛ – к.к. „Златни пясъци‛, хотел „Добруджа‛ и хотел „Laguna Beach‛ – к.к. „Албена‛. Спряла съм се на тези обекти, защото те се намират в два от най – красивите курорти в България. Техните анимационни продукти са изпитани и одорени от голяма част от туристите, което може да служи за добър пример и на останалите хотели при разработването на техните анимационни програми.

Анимацията е сектор в услугите, който е наложен в световните дестинации, което определя и необходимостта за бързото й развитие и в България, за да се оформи конкурентен туристически продукт. Очевидно е, че потребностите на туристите се завишават и наличието на добра леглова база и заведения за хранене в един комплекс са недостатъчни за привличането на платежоспособни клиенти. Длъжни сме да предложим разнообразие от алтернативни услуги, които да изградят един цялостен и съвременен образ на българския туризъм. Тук възниква и въпросът дали привличането на по платежоспособни клиенти може да стане чрез нови атрактивни анимационни програми, а не чрез безгранично строителство, т.е да се обърне внимание не на количеството, а на качеството.Прегледай Цена: 30лв.

Представени - общо - 9 теми от различна тематика - курсова работа по Литургика

Публикувано на: 09 / 12 / 2011, admin

Тема I - за Философия за служене в църквата

Тема II - за Богослужение с отговори на въпроси

Тема III - за Великден

Тема IV - за Нова Година

Тема V - Посещение на Православен храм „Св. „Кирил и Методи”

Тема VI - Посещение на Католически храм „Свети Йосиф”

Тема VII - Посещение на Адветинската църква

Тема VIII - Посещение в Баптиската църква

Тема IХ - за Ден на Библията


Прегледай Цена: 15лв.

Анализ на печатна реклама на кремове за тяло NUXE

Публикувано на: 09 / 12 / 2011, admin

Целта на настоящата курсова работа е да представи анализ на приложената печатна реклама на кремове за тяло NUXE, както и да потърси съответствие между резултатите от анализа и информацията от проведената за един от продуктите (а именно- NUXE BODY Lait fluide corps hydratant 24h[1]) фокус-група.

Позовавайки се на идеята, че “марката трябва да служи като своеобразен гарант за качеството на предлаганите стоки”[1], трябва да се отбележи, че  NUXE се стреми да представи продуктите си като притежаващи високо качество, гарантирано ‘от природата’, както гласи рекламният апел “NUXE- КРАСОТА ОТ ПРИРОДАТА”. Неслучайно фирменият знак, фигуриращ непосредствено над името на марката (сякаш надграждащ я), представлява стилизирано, но богато разлистено и многогодишно дърво, навяващо асоциации за вкорененост в традицията, в земята и в природата.[1] Анелия Петрова, Психология на рекламата, София, 1999г.,122стр.[1] 24ч. Хидратиращ лосион за тяло (фр.)


Прегледай Цена: 15лв.

Курсова работа по Специална библиография

Публикувано на: 19 / 01 / 2013, vesi901
Съдържание: 1. Увод...................................................................................................................2 2. Сръбска национална революция (1804 – 1830 г.)..........................................2 2.1 Предпоставки за успешна организирана съпротива. Белградски пашалък..............................................................................................................2 2.2 Първо сръбско въстание и Руско-турска война (1804 - 1813)................4 2.3 Временно възстановяване на турската власт (1813 - 1815).....................7 2.4 Второ сръбско въстание, Руско-турско война и изграждане на Сръбското княжество (1815 – 1830)................................................................7 3. Повишаване на сръбското национално самочувствие. Развитие на Великосръбската идея......................................................................................8 4. Източната криза (1875 - 1878).........................................................................9 4.1 Сръбско-турска война (1876 г.).................................................................9 4.2 Руско-турска война (1877 – 1878 г.)........................................................12 4.3 Берлински конгрес. Независима Сърбия................................................14 5. Заключение......................................................................................................16 6. Приложения.....................................................................................................17 6.1 Приложение 1............................................................................................17 6.2 Приложение 2............................................................................................17 6.3 Приложение 3............................................................................................20 7. Библиография..................................................................................................21
Прегледай Цена: 10лв.